Menu Sluiten

Tot slot een laatste toepassing; RHA. Het verbrandingsproduct van rijstresidupellets heeft een typisch zeer hoog asgehalte; 18%. De restas die ontstaat na verbranding bestaat uit een zeer groot gedeelte uit silicumoxide dat afhankelijk van de verbrandingstemperatuur amorf of kristallijn is. De amorfe vorm is de meest commerciële toepassing, het heeft een aantal hoogwaardige veelvuldig gebruikte toepassingen.

Het is zoals ‘silica fume’ een hoogwaardig toevoegingsmiddel in de cementindustrie om beton te opwaarderen. De amorfe vorm heeft ook toepassingen in de staalindustrie als isolator. In de USA wordt nu reeds amorfe silica geproduceerd uit rijstresidupellets voor de staalindustrie, in Thailand wordt RHA geproduceerd en geëxporteerd voor de staalindustrie naar onder meer Duitsland, Nederland en Belgie.

Voor de kristallijnvorm gelden gedeeltelijk ook dergelijke toepassingen, het nadeel van de stof is dat deze carcinogeen is. Dit belangrijke nadeel brengt voor verpakking en productie bijzondere voorzorgen mee. In sommige landen zoals Zweden is de kristallijne vorm door zijn carcinogene eigenschappen verboden. ( carcinogeen = kankerverwekkend )

Het spreekt voor zich dat ongecontroleerde illegale rijstkafverbranding die vooral in Suriname toegepast wordt en waarvan de restas een groot percentage kristallijne silisciumoxide bevat, enorme gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

De amorfe vorm verkrijgt men door een gecontroleerd verbrandingsproces toe te passen. De verbrandingstemperatuur mag niet hoger dan 800°C bedragen. Indien men verbrandingstechnieken toepast onder pelletsvorm is de temperatuur veel gemakkelijker te sturen en te stabiliseren.

Het potentieel aan RHA is wereldwijd ongeveer 25 miljoen ton, dit is 18% van het rijstkaf. Momenteel wordt er slechts een minimale hoeveelheid van dit potentieel benut. In de USA en China zijn er momenteel plannen voor schaalvergroting. Ook Thailand die reeds enige tijd ervaring heeft met de productie van RHA gaat de komende jaren de productiecapaciteit verhogen.

Productie van RHA uit rijstresidu is dan ook een lucratief proces. De prijzen voor RHA variëren volgens de kwaliteit van US$ 120 tot US$ 450 per ton en is door de steeds grotere vraag reeds jaren in stijgende lijn. Door de toekomstige toepassingen zal de vraag naar kwaliteits RHA de komende jaren nog stijgen, de verwachting is dat de prijs op korte termijn zal stijgen naar US$ 500 per ton.

De opbrengst van amorfe RHA maakt het zeer aantrekkelijk om verbranding op basis van rijstresidupellets zo vorm te geven dat alleen amorfe siliciumoxide wordt gevormd met een zo laag mogelijk onverbrand koolstofgehalte. op deze wijze bekomt men hoog kwalitatief RHA.

Door de recente ontwikkeling van de compacteringstechnologie is het opslag en verpakkingsproces veel eenvoudiger en economischer geworden. De verpakking en handel gebeurde vroeger vooral in big bags. Nu kan men het product probleemloos en efficiënt afvullen in hermetisch gesloten zakken. Dit geeft tal van voordelen zoals een behouden korrelstructuur, belangrijk voor het verdere verwerking van het product.

Door het hoge energiegehalte (16.720kJ/kg) zijn rijstresidupellets niet alleen interessant voor de productie van RHA, de opgewekte warmte kan een uitstekende energiebron zijn die vele toepassingen kan dienen zoals bijvoorbeeld stoomgeneratoren, aandrijving voor stroomgeneratoren (biomasscentrales), warmtebron voor de rijstindustrie zelf ( paraboiled rice, droging ), voedingswarmte voor pyrolyseinstallatie enz…

De warmte die opgewekt wordt tijdens het verbrandingsproces wordt gebruikt om speciale generatoren te voeden die via het pyrolyseproces een hoeveelheid rijstkaf thermochemisch kan omzetten in gas en vloeistof.

Het gas kan op een eenvoudige technische manier gecompresseerd worden voor opslag en gebruikt worden om een elektrische generator te voeden. Met de opgewekte warmte zou men met dat systeem de eigen elektriciteitsbehoefte kunnen worden voorzien.

Wat rest zijn langketenige koolwaterstoffen, dit product kan men opslaan in tanks. Het kan na opwaardering gebruikt worden als biodiesel. Er is enorme vraag naar dit soort product door de producenten van biodiesel.